خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

کد خوان

در این بخش شما ابتدا یک سری کد را به همراه متون دلخواه توسط فایل اکسل وارد سامانه می کنید.