خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

وب سرویس

این سرویس به برنامه نویسان این قابلیت را می دهد که قابلیت ارسال و دریافت پیامک را در برنامه خود فراهم کنند.