خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

ارسال فلش

این نوع پیامک به صورت خودکار بر روی گوشی گیرنده باز می شود و قابلیت ذخیره شدن را هم ندارد.