در این قسمت می توانید پیامک خود را به استان، شهر و محله مورد نظر ارسال کنید.

با این قابلیت می توانید به صورت هوشمند متن ارسالی را برای هر شماره شخصی سازی کنید.

در این قسمت شما می توانید یک نسخه از پیامک های دریافتی را به ایمیل خود انتقال دهید.

در این قسمت می توانید پیغام ها وس والات خود را به ما انتقال دهید و پاسخ آن را دریافت کنید.

 

در این قسمت می توانید شماره های مختلف را در گروه های مورد نظر اضافه و مدیریت کنید.

این نوع پیامک به صورت خودکار بر روی گوشی گیرنده باز می شود و قابلیت ذخیره شدن را هم ندارد.

با این قابلیت شما می توانید مناسبت یا رویداد خاصی را به اعضای دفترچه تلفن تبریک گفته یا آن را یادآور شوید.

می توانید تراکنش های مالی خود را چک کنید ونیز در قسمت تنظیمات پیشرفته تراکنش ها را در بازه زمانی خاص مشاهده کنید.

این سرویس به برنامه نویسان این قابلیت را می دهد که قابلیت ارسال و دریافت پیامک را در برنامه خود فراهم کنند.

با این قابلیت شما می توانید عکس، فیلم،برنامه و فایل های مختلف برای گیرنده ارسال نمایید.

می توانید یک پاسخگوی خودکار فعال کنید یعنی اگر پنل شما پیامک دریافت کرد متنی به صورت اتوماتیک به آن شماره ارسال گردد.

می توانید اطلاعاتی شامل نام، نام خانوادگی،ایمیل و تلفن خود را ارسال نمایید که با ذخیره کردن مخاطب در گوشی وی ذخیره می شود.

شما در این قسمت می توانید نظرسنجی و یا مسابقه به تعداد لخواه ایجاد کنید.

با این قابلیت قادر خواهید بود بدون نیاز به اینترنت با یک پیامک به گروه های مورد نظر پیامک انبوه ارسال کنید.

در این قسمت شما می توانید کاربر تعریف کنید و به میزان دلخواه به آن اعتبار و دسترسی اختصاص دهید.

در این قسمت شما می توانید با وارد کردن یک Url پیامک های دریافتی خود را در آدرس مورد نظر مشاهده نمایید.

در این قسمت می توانید پیامک هایی را که می خواهید در روز و ساعت مشخصی ارسال شود را تنظیم نمایید.

در این قسمت شما می توانید یک نسخه از پیامک های دریافتی را به شماره همراه خود انتقال دهید.

در این بخش شما ابتدا یک سری کد را به همراه متون دلخواه توسط فایل اکسل وارد سامانه می کنید.

می توانید پیامک های دریافتی خود را فیلتر نمایید و اگر پیامک دریافتی با شرایط فیلتر شما برابر بود یک جواب به آن شماره داده می شود.

این بخش به شما امکان میدهد برای هر شماره یک متن متناظر اختصاص داده و یکجا ارسال نمایید.