در این بخش شما ابتدا یک سری کد را به همراه متون دلخواه توسط فایل اکسل وارد سامانه می کنید.