این بخش به شما امکان میدهد برای هر شماره یک متن متناظر اختصاص داده و یکجا ارسال نمایید.

برای این کار باید مطابق فایل نمونه در پنل، شماره ها و متون مورد نظر را در دو ستون در فایل اکسل وارد کرده و پس از انتخاب فایل دکمه ارسال را بزنید.

این قابلیت برای زمان های مفید است که شما مخاطبان زیادی دارید ولی متن ارسالی برای همه آنها یکسان نیست لذا به تدریج متون و شماره ها را در یک فایل اماده کرده و یک مرتبه عملیات ارسال را انجام می دهید.