این سرویس به برنامه نویسان این قابلیت را می دهد که قابلیت ارسال و دریافت پیامک را در برنامه خود فراهم کنند.