گروهفارسی (عدد)انگلیسی (عدد) دریافتضریب ایرانسل ضریب سرویس ها
اپراتور 0211.3093.443011
اپراتور 10001.3253.5011
اپراتور 20001.1924.2101.21
اپراتور 30001.4463.5011
اپراتور 500011.2043.614011
اپراتور 500021.2653.614011
اپراتور 500041.3254.2101.21
اپراتور 500091.2043.614011
ارسال BTS ( دکل )1.1443.047011
پیامک صوتی0.1770.177011
مسیر ویژه1.6864.819011
هزینه هر واحد پیامکی 95 ریال می باشد و مقدار تمام شده پیامک بر اساس جدول بالادر هر اپراتور محاسبه می گردد.

هر سوالی دارید با ما در میان بگذارید

در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
فهرست