قیمت گذاری انجام شده
نوع پیام 1000 2000 3000 50001-50009 50002-50005 50004 خط ثابت BTS پیام صوتی (هر 30 ثانیه) 9000 Samantel event
فارسی برای نماینده 456 456 456 456 360 456 456 456 864 456 912 912
لاتین برای نماینده 1140 1140 1140 1140 900 1140 1140 1140 2160 1140 2280 2280
فارسی برای کاربر 505.4 505.4 505.4 505.4 399 505.4 505.4 505.4 957.6 505.4 1010.8 1010.8
لاتین برای کاربر 1265.4 1265.4 1265.4 1265.4 999 1265.4 1265.4 1265.4 2397.6 1265.4 2530.8 2530.8

هر سوالی دارید با ما در میان بگذارید

در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
فهرست