خصوصیات پنل طلایی پرتو ارسال پیامک هوشمند ارسال پیامک متناظر ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک زماندار ارسال پیامک کشوری ارسال پیامک از روی جنسیت و سن ثبت نام و خرید پنل ها

خصوصیات پنل طلایی

ارسال پیامک هوشمند

با خرید این پنل شما میتوانید پیام هوشمند برای افراد مورد نظر بفرستید ینی میتوانید بسیاری از مشخصه ها را تعیین کرده و طبق آن برای افراد پیام بفرستید.

ارسال پیامک متناظر

توسط این ویژگی شما میتوانید در آن واحد چندین پیام با محتوای مختلف را به افراد مختلف ارسال کنید برای مثال یک فایل اکسل دو ستونی ایجاد کرده سپس در یک ستون شماره های دلخواه و در ستون دیگر محتواهای مختلف دلخواه را نوشته و ارسال میکنید.

ارسال پیامک صوتی

دارندگان این پنل میتوانند با این ویژگی پنل خود برای مشتریان یا افراد مورد نظر پیام های صوتی ارسال نمایند.

ارسال پیامک زماندار

با این روش به راحتی میتوانید در پنل خود زمان ارسال پیام هارا تنظیم کنید و به کارهای دیگر خود برسید. این امکان در پنل طلایی پرتو گنجانده شده است.

ارسال پیامک کشوری

این امکان را به شما عزیزان میدهد که با وارد کردن کد پستی بتوانید به راحتی به مناظق مختلف کشور پیام های خود را ارسال نمایید.

ارسال پیامک از روی جنسیت و سن

پنل پرتو این دسترسی را به شما می دهد که پیام های خود را دسته بندی کرده و از روی جنسیت و محدوده ی سنی مشخص پیام های خود را ارسال کنید.

برای ثبت نام و خرید روی دکمه ی روبرو کلیک کنید.

فهرست